Korterelamu Tamperes, Soome, 2019

As. Oy Säilänportti – Purkava saneeraushanke
Tämän selostuksen tarkoituksena on perustella purkavaa saneeraushanketta ja se liittyy lupahakemukseen perustellen uudesta mahdollisesta rakennuksesta teetettyjä arkkitehtonisia piirustuksia.

Olemassa oleva rakennus ja suunnitteluvaihe
Olemassa oleva rakennus sijaitsee Tuomiokirkonkatu 1, Tampere. Rakennus on valmistunut 1971 ja se on rakennettu esivalmistetuista betonielementeistä. Rakennuksessa on yhteensä 30 huoneistoa kuudessa kerroksessa, yhteinen saunaosio, kuivaustila ja varastotilat seitsemännessä kerroksessa sekä käytöstä poistettu kylmävarasto ja lämmintä varastotilaa pohjakerroksessa. Kylmävarasto toimii samalla väestönsuojana. Taloyhtiössä on pihakansi, jolla on 13 autopaikkaa ja sen alla kylmähalli, jossa on 13 autopaikkaa. Lisäksi katutason piha-alueella on 3 autopaikkaa. Varsinaista oleskelupihaa ei ole.

Samassa korttelissa sijaitsevat ympäröivät rakennukset ovat historiallisia ja edustavat typologisesti sekä luonteeltaan varhaisen 1900-luvun tamperelaista arkkitehtuuria.

Kantavat rakenteet sekä julkisivu ovat hyvässä kunnossa säännöllisen ja huolellisen ylläpidon johdosta. Julkisivu on remontoitu vuonna 2014 ja betonielementtien saumoja on puhdistettu sekä uudelleen tiivistetty. Samassa julkisivuremontissa rakennukseen vaihdettiin ikkunat ja kunnostettiin parvekkeet (12 kpl) ml. parvekekansien pinnoitus ja aukon lasitus.

Tasaisen vesikaton pinnoitemateriaalina on huopa, sadevedet johdetaan erillisten viemäröintilinjastojen kautta talon pohjakerrokseen ja sieltä kunnalliseen sadevesiverkostoon. Huopakatteen elinkaari lähenee loppuaan ja sen uusimista on harkittu. Rakennuksessa sijaitsee yksi porraskäytävä ja hissi, jonka elinkaari on myös päättymässä.

Rakennuksen lämmitys-, vesijohto- ja viemäriputket sekä sähköverkosto, jotka sijaitsevat rakennuksen sisärakenteissa, lähestyvät käyttöikänsä loppua. Arvioidut kustannukset edellä mainittujen korvaamiseksi uusilla on n. 1000 €/m². Taloyhtiöllä olisi siis edessään mittava ja kallis saneeraus. Edellä kuvattujen kustannusten johdosta taloyhtiössä otettiin harkittavaksi purkavan saneerauksen mahdollisuus, joka sai varsin laajaa kannatusta ja hallitukselle myönnettiin asian jatkoselvittelyn valtuudet. Hallitus laaditutti mahdollisen uuden rakennuksen luonnos-/massoittelupiirustukset arkkitehtitoimisto MY:llä ja jätti asian alustavaan kaavaharkintaan keväällä 2019. Asiaa koskeva päätös liitteenä. Tämän jälkeen asiaa on jatkettu neuvotteluilla rakentajien kanssa ja nyt viimeiseksi tilattu uudet ja tarkemmat piirustukset arkkitehtitoimisto Allan Strus:lta. Asiaan liittyvissä kustannuslaskelmissa on käytetty apuna useita alan asiantuntijoita ja myös Oikeusministeriön julkaisemia laskentakaaviota.

Tämän selostuksen tarkoitus ei ole korostaa nykyisen rakennuksen puutteita, vaan esittää seuraavat kohdat, jotka perustelevat uutta rakennushanketta ja hyväksi katsottua arkkitehtonista toteutusta.

Purkavan saneerauksen perustelut

 • Talon tulevat perusparannuskohteet lähenevät osakkeenomistajille kohdistuvilta kustannuksiltaan uuden rakennuksen kustannuksia siinä tapauksessa, että heillä olisi mahdollisuus hankkia uusi vastaava asunto tulevassa uudisrakennuksessa.
 • Nykyinen rakennus ei kunnioita historiallista ja rakennusteknistä lähiympäristöä poiketen siitä näkyvästi.
 • Talon sijoittelu poikkeaa vallitsevasta kaavalinjasta ja talon pohjoissivulla sijaitsee käyttöarvoltaan turha nurmikkoalue. Etelässä sijaitsee nouseva kansialue autojen pysäköintiä varten, estäen piha-alueen järkevämmän käytön.
 • Toisin kuin muilla historiallisilla rakennuksilla kohteen ympärillä, sen alakerrassa ei ole yrityskäyttöön suunnattuja liiketiloja. Pohjakerroksen rakenteet estävät näkyvyyttä ja tekevät talosta rajoittuneen oloisen.
 • Rakennuksesta puuttuu selkeä ja helposti tunnistettava sisäänkäynti ja ei siten tuo arvokkuuden tuntua asukkaille tai siellä vieraileville.
 • Rakennuksella ei ole mitään arkkitehtuurista, taiteellista saatikka esteettistä arvoa ja sen ilmiasu luo turhan ristiriidan ympäröivien rakennusten kanssa.
 • Mikäli rakennuksessa päädyttäisiin pelkkiin saneerauksiin eivät edellä todetut epäkohdat muuttuisi.
 • Uusi rakennus toteuttaisi kaupungin tiivistämistavoitetta keskeisellä sijaintipaikallaan sekä tontin parempaa hyödyntämistä.

Hankkeen edellytyksiä
Taloon kohdistuvat saneerauspaineet, soveltumattomuus ympäristöön ja Tampereen kaupungin kasvavan tiivistysrakentamisen tarpeet johtavat siihen, että talon purkaminen ja nykyaikaisen standardin mukaisen talon rakentaminen olisi sekä asukkaiden että kaupungin kannalta perusteltua.
Hankkeen toteuttamisen taloudellisena perusedellytyksenä kuitenkin on, että saatava rakennusoikeus on riittävä. Taloyhtiön hallituksen teettämien asiantuntija-arvioiden ja laskelmien mukaan vähimmäiskerrosalan tulisi olla noin 6 000 k-m2.
Purkavan lisärakentamisen tarkemmasta kustannusarviosta vastaa taloyhtiö yhdessä rakentajan kanssa ennen sen kanssa käytäviä lopullisia neuvotteluja ja mahdollista sopimusta.

Uuden talon suunnitteluperusteet ja edellytykset pohjautuvat seuraaviin seikkoihin:
* Uuden rakennuksen tulee olla taloudellisesti kannattava nykyisen taloyhtiön asukkaille.
* Uuden rakennuksen tulee olla ylläpitokustannuksiltaan edullisempi, sisältäen: lämmitys-, valaistus- ja ilmastointikulut, kuten myös muut rakennuksen päivittäisen ylläpidon kustannukset
* Talon tulee sopeutua ja sulautua ympäristöönsä ja olla arkkitehtuuriltaan kaunis
* Talon tulee kunnioittaa ympäröiviä rakennuksia sekä Tampereen kaupunkimaiseman piirteitä
* Talon asukkaiden tulee kokea uusi talo vakuuttavaksi sekä mielekkääksi ja kiehtovaksi asua
* Talon tulee säilyttää arvonsa myös riittävän pitkälle tulevaisuuteen.

Uusi rakennus (ks. piirustukset)
Tämä ehdotus, jossa suunnittelun perusteet pohjautuvat tunnettuihin ratkaisuihin, toteuttaa kestävää ja esteettisesti arvokasta rakentamista ja täyttää nykyaikaisen asumisen vaatimukset ja odotukset. Samalla se täyttää arkkitehtonisesti arvokkaan ympäristönsä vaatimukset. Siten perinteisen arkkitehtuurin soveltaminen on perusteltua. Rakennuksen keskeiset julkisivuratkaisut kytkeytyvät Tampereen kaupunkikeskustan omaan, perinteiseen kaupunki-identiteettiin, ja luovat jatkuvuutta suhteessa naapuruston jugend- ja 1920-luvun klassistiseen rakennuskantaan, teknisesti täysin nykyajan vaatimusten mukaisella tavalla. Aikaisemmin mainittujen seikkojen ja tieteellisten tutkimusten pohjalta perinteisen arkkitehtuurin käyttö on todettu aikaa kestäväksi ja ihmisten sekä kaupunkikuvan kannalta positiiviseksi.

Tarkoituksena on toteuttaa rakennus, joka klassistisella tyylillään edustaa aivan uuden tyyppistä rakentamista kantakaupungissa, missä jo vuosikymmeniä on rakennettu modernistisen tyylisuunnan mukaisia ”laatikkotaloja”. Tältä osin tulokset eivät aina ole olleet viihtyisyyden tai kaupunkikuvan kannalta myönteisiä. Tätä tarkoitusta ovat innoittaneet muualla Euroopassa enenevässä määrin toteutettavat klassistiset upeat rakennukset.

Suunnittelu perustuu ajatukseen, jossa rakennuksen ulkosivut noudattavat tontin rajoja, jättäen sisäänsä suojaisan sisäpihan. Rakennukseen ehdotetaan sulautettua rapattua julkisivua, peltikattoa, puuovia ja -ikkunoita.

Koska Tuomiokirkonkadun raja on suhteellisen pitkä (yli 40m), talo on jaettu kolmeen eri osioon. Jokaisessa näistä on oma sisäänkäyntinsä hieman erilaisilla arkkitehtuurisilla piirteillään.

Kaikkein yksityiskohtaisin ja julkisin (liiketilat) osio näistä kolmesta on osio A, Lapintiellä. Se jatkaa ja toistaa 1920 –luvulla rakennetun naapurirakennuksen (Lapintie 18) yksityiskohtia: rustiikkinen kivijalka, korkeat liiketilan ikkunat ja reunuslista yksityiskohtineen luovat yhtenäisen linja Tuomiokirkonkadulle. Pyöristetty nurkkaus luo sujuvan rajapinnan kahden merkittävän kadun välille sekä luo sisäänkäynnin pohjatason liiketiloihin. Sivustalla on kolme sisäänkäyntiä liiketiloihin sekä yksi rappukäytävään A.

Rakennuksen osio B koostuu Tuomiokirkonkadusta sekä Sukkavartaankadun risteyksestä ja noudattaa selkeämmin Jugend –tyyliä. Julkisivu sopeutuu mainiosti vastakkaiseen Sukkavartaankadulla sijaitsevaan kauniiseen vihreään Tuomisen Kivimuuriin. Talon sivustalla on yksi sisäänkäynti liiketilaan sekä toinen rappukäytävään B.

Rakennuksen osio C on pienin ja avautuu etelään Sukkavartaankadulle. Siinä on kaksi kerrosta vähemmän ja sisältää suojatun sisäänkäynnin korotetulle sisäpihalle. Tuomiokirkonkadun ja Sukkavartaankadun risteys on tontin alhaisin kohta. Maanalaisen parkkihallin sisäänkäynti sijaitsee risteyksen sekä rappukäytävän C välissä, tehden halliin ajamisen siten turvallisemmaksi sekä katuliikenteen että rappukäytävään C ja rakennuksen kulmauksessa sijaitsevan liiketilan sisäänkäynteihin nähden.

Sisäpihan korkeus määrittyy Lapintien sisäänkäynnin suhteen samalle tasolle. Samasta tasosta on käynti saunaan sekä polkupyörävarastoihin. Sisäpihan yläpuolella on ns. terassitaso, jonne on pääsy kaikista toisen kerroksen huoneistoista. Kolmannen ja siitä ylempien kerroksen huoneistoissa on parveke sisäpihan suuntaan. Muista asunnoissa joko pieni parveke tai ranskalainen parveke kadulle päin. Kaikissa porraskäytävissä on hissit sekä suora pääsy kellarikerrokseen.

©2015 Arhitektibüroo Allan Strus OÜ

			Array
(
  [0] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 6166
      [post_author] => 3
      [post_date] => 2023-01-04 12:49:15
      [post_date_gmt] => 2023-01-04 10:49:15
      [post_content] => 
      [post_title] => Vesivärava tn 40
      [post_excerpt] => 
      [post_status] => publish
      [comment_status] => closed
      [ping_status] => closed
      [post_password] => 
      [post_name] => vesivarava-tn-40
      [to_ping] => 
      [pinged] => 
      [post_modified] => 2023-01-04 13:12:22
      [post_modified_gmt] => 2023-01-04 11:12:22
      [post_content_filtered] => 
      [post_parent] => 0
      [guid] => https://aballanstrus.ee/?post_type=header_image&p=6166
      [menu_order] => 0
      [post_type] => header_image
      [post_mime_type] => 
      [comment_count] => 0
      [filter] => raw
      [sub_text] => Korterelamu Kadriorus, 2017
      [image] => https://aballanstrus.ee/wp-content/uploads/1503-13-scaled.jpg
    )

  [1] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 2997
      [post_author] => 3
      [post_date] => 2015-02-25 15:25:59
      [post_date_gmt] => 2015-02-25 13:25:59
      [post_content] => 
      [post_title] => Rataskaevu tn 22 / Lühike jalg 4
      [post_excerpt] => 
      [post_status] => publish
      [comment_status] => closed
      [ping_status] => closed
      [post_password] => 
      [post_name] => rataskavu-tn-22-luhike-jalg-4
      [to_ping] => 
      [pinged] => 
      [post_modified] => 2015-02-27 16:24:48
      [post_modified_gmt] => 2015-02-27 14:24:48
      [post_content_filtered] => 
      [post_parent] => 0
      [guid] => http://www.aballanstrus.ee/?post_type=header_image&p=2997
      [menu_order] => 0
      [post_type] => header_image
      [post_mime_type] => 
      [comment_count] => 0
      [filter] => raw
      [sub_text] => Korterelamu rekonstrueerimine Vanalinnas, 2004
      [image] => https://aballanstrus.ee/wp-content/uploads/IMG_4025.jpg
    )

  [2] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 2976
      [post_author] => 3
      [post_date] => 2015-02-25 15:11:32
      [post_date_gmt] => 2015-02-25 13:11:32
      [post_content] => 
      [post_title] => J. Vilmsi 17/ Vesivärava 16
      [post_excerpt] => 
      [post_status] => publish
      [comment_status] => closed
      [ping_status] => closed
      [post_password] => 
      [post_name] => j-vilmsi-17-vesivarava-16
      [to_ping] => 
      [pinged] => 
      [post_modified] => 2015-02-25 16:46:37
      [post_modified_gmt] => 2015-02-25 14:46:37
      [post_content_filtered] => 
      [post_parent] => 0
      [guid] => http://www.aballanstrus.ee/?post_type=header_image&p=2976
      [menu_order] => 0
      [post_type] => header_image
      [post_mime_type] => 
      [comment_count] => 0
      [filter] => raw
      [sub_text] => Korterelamu Kadriorus, 2014
      [image] => https://aballanstrus.ee/wp-content/uploads/Vaade4.jpg
    )

  [3] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 2947
      [post_author] => 3
      [post_date] => 2015-02-25 14:48:23
      [post_date_gmt] => 2015-02-25 12:48:23
      [post_content] => 
      [post_title] => Keila-Joa mõis
      [post_excerpt] => 
      [post_status] => publish
      [comment_status] => closed
      [ping_status] => closed
      [post_password] => 
      [post_name] => keila-joa-mois
      [to_ping] => 
      [pinged] => 
      [post_modified] => 2015-02-25 15:27:49
      [post_modified_gmt] => 2015-02-25 13:27:49
      [post_content_filtered] => 
      [post_parent] => 0
      [guid] => http://www.aballanstrus.ee/?post_type=header_image&p=2947
      [menu_order] => 0
      [post_type] => header_image
      [post_mime_type] => 
      [comment_count] => 0
      [filter] => raw
      [sub_text] => Mõisa kompleksi rekonstrueerimine, 2010
      [image] => https://aballanstrus.ee/wp-content/uploads/IMG_0106.jpg
    )

  [4] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 2000
      [post_author] => 1
      [post_date] => 2015-02-10 15:02:25
      [post_date_gmt] => 2015-02-10 13:02:25
      [post_content] => 
      [post_title] => F.R. Faehlmanni 37
      [post_excerpt] => 
      [post_status] => publish
      [comment_status] => closed
      [ping_status] => closed
      [post_password] => 
      [post_name] => f-r-faehlmanni-37
      [to_ping] => 
      [pinged] => 
      [post_modified] => 2015-02-10 15:26:15
      [post_modified_gmt] => 2015-02-10 13:26:15
      [post_content_filtered] => 
      [post_parent] => 0
      [guid] => http://www.aballanstrus.ee/?post_type=header_image&p=2000
      [menu_order] => 0
      [post_type] => header_image
      [post_mime_type] => 
      [comment_count] => 0
      [filter] => raw
      [sub_text] => Korterelamu Kadriorus, 2013
      [image] => https://aballanstrus.ee/wp-content/uploads/img1.jpg
    )

  [5] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 1998
      [post_author] => 1
      [post_date] => 2015-02-10 14:56:37
      [post_date_gmt] => 2015-02-10 12:56:37
      [post_content] => 
      [post_title] => Villa Pirital
      [post_excerpt] => 
      [post_status] => publish
      [comment_status] => closed
      [ping_status] => closed
      [post_password] => 
      [post_name] => puitelamu-harjumaal-2
      [to_ping] => 
      [pinged] => 
      [post_modified] => 2015-02-25 16:46:58
      [post_modified_gmt] => 2015-02-25 14:46:58
      [post_content_filtered] => 
      [post_parent] => 0
      [guid] => http://www.aballanstrus.ee/?post_type=header_image&p=1998
      [menu_order] => 0
      [post_type] => header_image
      [post_mime_type] => 
      [comment_count] => 0
      [filter] => raw
      [sub_text] => Arhitektuurne projekteerimine, 2011
      [image] => https://aballanstrus.ee/wp-content/uploads/IMG_9616.jpg
    )

)